Konferencija VIETOS KULTŪRA

16. 03. 30

2016 m. kovo 30 d. Konferencijoje VIETOS KULTŪRA svarstyta, kaip tam tikros vietos specifika ir kontekstas gali prisidėti kuriant į periferijos aktualijas orientuotas kultūros politikos strategijas, kaip atvirumas bei drąsi iniciatyva kasdienybėje gali tapti pagrindu kurti unikalią vietos kultūrą.
Dėkojame visiems dalyvavusiems!