2015 m. gegužės 11 d. paskaita - diskusija „Baltų kultūros supratimas XX ir XXI amžiaus Lietuvos mene"

2015 m. gegužės 11 d. Utenos meno centre vyko Kuruotų rezidencijų programos KLAUSINĖJANTYS MENAI paskaita - diskusija „Baltų kultūros supratimas XX ir XXI amžiaus Lietuvos mene". Paskaitoje dalyvavo reziduojantys menininkai bei visuomenės atstovai, kuriems aktuali baltų kultūros tematika.